MOJA ŚCIEŻKA ROZWOJU


Twórcy Akademii mają ambicję dostarczenia uczestnikom możliwości samodzielnego kształtowania swojego rozwoju, a co za tym idzie dokonania wyboru „czego będę się uczył?” W ofercie ASI® już na jej starcie znajduje się ponad 300 godzin kształcenia podzielonych na 20 godzinne moduły (kursy) realizowane w dwóch trybach jako szkolenie popołudniowe (5x4 godziny od 16.30 do 20.00) lub weekendowe (piątek – niedziela). Uczestnik projektu może wybrać maksymalnie trzy kursy tworzące jego ścieżkę rozwoju zawodowego.

Dokonanie wyboru kursów ma zasadnicze znaczenie dla wyniku kształcenia. Oprócz indywidualnych zainteresowań i potrzeb wynikających z charakteru wykonywanej pracy, każdy z uczestników powinien wziąć pod uwagę poziom wybranego modułu i własne umiejętności. Wybór kursu za trudnego, jak i za łatwego, to przecież zwykła strata czasu. Pomocą w dokonywaniu trafnego wyboru służyć będą wszystkim uczestnikom Doradcy edukacyjni działający w każdym powiecie, na terenie którego realizowany jest projekt Akademii Społeczeństwa Informacyjnego®.

poziomy kształcenia...

Twój koszyk
Brak kursów na Twojej liście